Panduan Permohonan dan Pembaharuan Lesen MOF / KKM

Permohonan Baru / Penambahan Kod MOF / KKM

Lesen MOF / KKM daripada Kementerian Kewangan diperlukan untuk perniagaan yang menyasarkan sektor kerajaan di Malaysia. Ia penting untuk mengakses proses pengadaan kerajaan melalui sebut harga (untuk tugas yang berharga antara RM50,000 dan RM500,000), memberikan perundingan, dan terlibat dalam projek luaran dengan badan kerajaan. Ia wajib untuk tender bernilai RM500,000 dan ke atas.

Syarat Permohonan Lesen MOF / KKM:

  1. Syarikat yang berdaftar dengan SSM di bawah Akta Syarikat 1965/2016; atau Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.
  2. Syarikat mesti mempunyai akaun bank aktif atas nama syarikat. Syarikat mesti mengemukakan salinan penyata bank terkini selama 3 bulan terakhir dan penyata KWSP.
  3. Salinan sah bentuk 49, 24, 44/Seksyen 14, M&A (jika ada), dan Seksyen 17. Sertakan salinan sah Resolusi Lembaga untuk memulakan akaun bank.
  4. Kongsi sijil akademik yang berkaitan dan dokumen pengenalan diri untuk setiap pengarah yang disahkan oleh Komisioner Sumpah.
  5. Syarikat/firma perunding mesti mempunyai pejabat operasi perniagaan yang sah, sama ada dimiliki atau disewa. Perjanjian jual beli (jika dimiliki) atau perjanjian sewa bertanda mesti diserahkan sebagai bukti.
  6. Syarikat/firma perunding mesti mengemukakan penyata caruman KWSP terkini atau Borang A disertai dengan resit pembayaran terkini.
  7. Syarikat mesti mempunyai modal berbayar/kumulatif/ekuiti minimum sebanyak RM2,500.00 kecuali untuk kod bidang khusus dan firma perunding yang mesti mempunyai sekurang-kurangnya RM50,000.00.
  8. Firma perunding yang ekuitinya dipegang oleh korporat/pencadang mesti mempunyai seorang pengarah dengan sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman kerja selepas memperoleh ijazah pertama dalam bidang yang dipohon.

Walaupun kami berusaha untuk memastikan ketepatan maklumat di halaman ini, kami mengesyorkan pengguna untuk mengesahkan butiran denganportal eProcurement Kerajaan Malaysiauntuk maklumat pendaftaran yang paling terkini dan lengkap.

Cari tender dan sebut harga yang sepadan dengan lesen MOF / KKM anda di tenderpanel.com.